Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog Llanybydder Carmarthenshire, Ceredigion


Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog

Primary School

Address:
Llanwenog
Llanybydder Carmarthenshire
Ceredigion
SA40 9UU
Wales

Telephone: 01570 480382

Website:
* marker is placed on the street of the school