Gwynedd Schools


  Nursery Schools:

Ysgol Babanod Coed Mawr , Coedmawr, Bangor Gwynedd.  info


  Primary Schools:

Gwynedd C.P. School , Prince Of Wales Avenue, Flint Flintshire.  info
Gwynedd Primary School , Prince Of Wales Avenue, Flint.  info
Y.G. Abergynolwyn , Abergynolwyn, Tywyn Gwynedd.  info
Y.G. Llanaelhaearn , Llanaelhaearn, Caernarfon Gwynedd.  info
Y.G. Llawrybetws , Glanrafon, Corwen Gwynedd.  info
Y.G. Llwyngwril , Llwyngwril, Gwynedd.  info
Y.G. Rhostryfan , Rhostryfan, Caernarfon Gwynedd.  info
Y.G. Rhydyclafdy , Rhydyclafdy, Pwllheli Gwynedd.  info
Y.G. Y Groeslon , Groeslon, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Abercaseg , Bethesda, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol Abercaseg (Babanod) , , Bethesda.  info
Ysgol Aberdyfi , , Aberdyfi.  info
Ysgol Abererch , , Pwllheli.  info
Ysgol Abergynolwyn , , Abergynolwyn.  info
Ysgol Abersoch , , Pwllheli.  info
Ysgol Ardudwy , , Harlech.  info
Ysgol Babanod Coedmawr , , Bangor.  info
Ysgol Babanod Morfa Nefyn , , Pwllheli.  info
Ysgol Baladeulyn , , Nantlle.  info
Ysgol Beddgelert , , Beddgelert.  info
Ysgol Bethel , , Caernarfon.  info
Ysgol Beuno Sant Y Bala , , Y Bala.  info
Ysgol Bodfeurig , , Tregarth.  info
Ysgol Bontnewydd , , Caernarfon.  info
Ysgol Borthygest , , Porthmadog.  info
Ysgol Brithdir , , Dolgellau.  info
Ysgol Bro Cynfal , , Llan Ffestiniog.  info
Ysgol Bro Hedd Wyn , , Blaenau Ffestiniog.  info
Ysgol Bro Lleu , , Penygroes.  info
Ysgol Bro Plennydd , Y Ffor, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Bro Plenydd , , Pwllheli.  info
Ysgol Bro Tegid , , Y Bala.  info
Ysgol Bro Tryweryn , , Y Bala.  info
Ysgol Bronyfoel , , Caernarfon.  info
Ysgol Brynaerau , , Pontllyfni.  info
Ysgol Bryncrug , , Tywyn.  info
Ysgol Cae Top , , Bangor.  info
Ysgol Carmel , , Caernarfon.  info
Ysgol Cefn Coch , , Penrhyndeudraeth.  info
Ysgol Chwilog , , Pwllheli.  info
Ysgol Corris , , Machynlleth.  info
Ysgol Croesor , , Penrhyndeudraeth.  info
Ysgol Crud Y Werin , Aberdaron, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Crud y Werin , , Pwllheli.  info
Ysgol Cwm y Glo , , Caernarfon.  info
Ysgol Cymerau , , Pwllheli.  info
Ysgol Dinas Mawddwy , , Machynlleth.  info
Ysgol Dolbadarn , , Llanberis.  info
Ysgol Dyffryn Ardudwy , , Ardudwy.  info
Ysgol Edern , , Pwllheli.  info
Ysgol Edmwnd Prys , , Gellilydan.  info
Ysgol Eifion Wyn , , Porthmadog.  info
Ysgol Ein Harglwyddes , , Bangor.  info
Ysgol Felinwnda , , Caernarfon.  info
Ysgol Ffridd y Llyn , , Y Bala.  info
Ysgol Ffridd Y Llyn , Cefnddwysarn, Bala Gwynedd.  info
Ysgol Foel Gron , Mynytho, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Foelgron , , Pwllheli.  info
Ysgol Friog , , Fairbourne.  info
Ysgol Ganllwyd , , Dolgellau.  info
Ysgol Garndolbenmaen , , Garndolbenamen.  info
Ysgol Glanadda , , Bangor.  info
Ysgol Glancegin , , Bangor.  info
Ysgol Groeslon , , Groeslon.  info
Ysgol Gwaun Gynfi , , Deiniolen.  info
Ysgol Gymuned Penisarwaen , , Caernarfon.  info
Ysgol Gymuned Penisarwaun , Penisarwaen, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Aberdyfi , Penrhos, Aberdyfi Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Abererch , Abererch, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Abersoch , Pwllheli, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Beddgelert , Beddgelert, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Bethel , Caernarfon, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Bontnewydd , Bontnewydd, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Brithdir , Brithdir, Dolgellau Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Bryncrug , Bryncrug, Tywyn Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Cae Top , Hill Street, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Carmel , Carmel, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Chwilog , Chwilog, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Corris , Corris, Machynlleth Powys.  info
Ysgol Gynradd Croesor , Croesor, Penrhyndeudraeth Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo , Cwm-y-Glo, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Dolgellau , , Dolgellau.  info
Ysgol Gynradd Edern , Ffordd y Rhos, Edern Pwllheli.  info
Ysgol Gynradd Felinwnda , Llanwnda, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Hirael , Orme Road, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Llanbedr , Llanbedr, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Llandwrog , Llandwrog, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Llanegryn , Llanegryn, Tywyn Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Llanelltyd , Llanelltyd, Dolgellau Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Llanllechid , Llanllechid, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Llanrug , Caernarfon, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Maesincla , Maesincla Caernarfon, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Nebo , Nebo, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Nefyn , , Pwllheli.  info
Ysgol Gynradd Pennal , Pennal, Machynlleth Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Rhiwlas , Rhiwlas, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Rhosgadfan , Rhosgadfan, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Talsarnau , Talsarnau, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Talysarn , Talysarn, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Tanygrisiau , Blaenau Ffestiniog, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Tudweiliog , Tudweiliog, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Y Felinheli , Felinheli, Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Y Ganllwyd , Ganllwyd, Dolgellau Gwynedd.  info
Ysgol Gynradd Y Parc , Parc, Bala Gwynedd.  info
Ysgol Hirael , , Bangor.  info
Ysgol Ieuan Gwynedd , , Rhydymain.  info
Ysgol Llanaelhaearn , , Llanaelhaearn.  info
Ysgol Llanbedr , , Llanbedr.  info
Ysgol Llanbedrog , , Pwllheli.  info
Ysgol Llandwrog , , Caernarfon.  info
Ysgol Llandygai , , Bangor.  info
Ysgol Llanegryn , , Tywyn.  info
Ysgol Llanelltyd , , Dolgellau.  info
Ysgol Llanfachreth , , Dolgellau.  info
Ysgol Llangybi , , Pwllheli.  info
Ysgol Llanllechid , , Bangor.  info
Ysgol Llanllyfni , , Caernarfon.  info
Ysgol Llanrug , , Caernarfon.  info
Ysgol Llanystumdwy , , Criccieth.  info
Ysgol Llawr y Betws , , Glanrafon.  info
Ysgol Llidiardau , , Pwllheli.  info
Ysgol Llwyngwril , , Llwyngwril.  info
Ysgol Machreth , Llanfachreth, Dolgellau Gwynedd.  info
Ysgol Maenofferen , , Blaenau Ffestiniog.  info
Ysgol Maesincla , , Caernarfon.  info
Ysgol Manod , , Blaenau Ffestiniog.  info
Ysgol Morfa Nefyn , Morfa Nefyn, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Nebo , , Caernarfon.  info
Ysgol O M Edwards , , Y Bala.  info
Ysgol O.M. Edwards , Llanuwchllyn, Bala Gwynedd.  info
Ysgol Pennal , , Machynlleth.  info
Ysgol Pentreuchaf , , Pwllheli.  info
Ysgol Penybryn , , Bethesda.  info
Ysgol Penybryn , , Tywyn.  info
Ysgol Pont y Gf , , Pwllheli.  info
Ysgol Pont Y Gof , Botwnnog, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Rhiwlas , , Bangor.  info
Ysgol Rhosgadfan , , Caernarfon.  info
Ysgol Rhostryfan , , Rhostryfan.  info
Ysgol Rhydyclafdy , , Rhydyclafdy.  info
Ysgol Santes Helen , , Caernarfon.  info
Ysgol Sarn Bach , , Pwllheli.  info
Ysgol Talsarnau , , Talsarnau.  info
Ysgol Talysarn , , Caernarfon.  info
Ysgol TanyCastell , , Harlech.  info
Ysgol Tanycastell , Harlech, Gwynedd.  info
Ysgol Tanygrisiau , , Blaenau Ffestiniog.  info
Ysgol Traeth , , Abermaw.  info
Ysgol Treferthyr , , Criccieth.  info
Ysgol Tregarth , , Bangor.  info
Ysgol Tudweiliog , , Pwllheli.  info
Ysgol Waunfawr , , Caernarfon.  info
Ysgol Y Clogau , Bontddu, Dolgellau Gwynedd.  info
Ysgol y Clogau , , Dolgellau.  info
Ysgol Y Faenol , , Bangor.  info
Ysgol y Felinheli , , Felinheli.  info
Ysgol Y Friog , Friog, Fairbourne Gwynedd.  info
Ysgol Y Garnedd , Ffordd Penrhos, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol y Garnedd , , Bangor.  info
Ysgol Y Garreg , Llanfrothen, Penrhyndeudraeth Gwynedd.  info
Ysgol y Garreg , , Llanfrothen.  info
Ysgol Y Gelli , Ffordd Bethel, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol y Gelli , , Caernarfon.  info
Ysgol Y Gorlan , Tremadog, Porthmadog Gwynedd.  info
Ysgol y Gorlan , , Porthmadog.  info
Ysgol Y Manod , Blaenau Ffestiniog, Gwynedd.  info
Ysgol y Moelwyn , , Blaenau Ffestiniog.  info
Ysgol y Parc , , Y Bala.  info
Ysgol Y Traeth , Abermaw, Gwynedd.  info
Ysgol yr Eifl , , Caernarfon.  info
Ysgol Yr Eifl , Trefor, Caernarfon Gwynedd.  info
Ysgol yr Hendre , , Caernarfon.  info
Ysgol Yr Hendre , Caernarfon, Gwynedd.  info


  Secondary Schools:

Ysgol Botwnnog , , Pwllheli.  info
Ysgol Brynrefail , , Llanrug.  info
Ysgol Dyffryn Nantlle , Ffordd y Brenin, Penygroes.  info
Ysgol Dyffryn Ogwen , , Bethesda.  info
Ysgol Eifionydd , , Porthmadog.  info
Ysgol Friars , , Bangor.  info
Ysgol Glan y mor , , Pwllheli.  info
Ysgol Glan Y Mor , Ffordd Caerdydd, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Syr Hugh Owen , , Caernarfon.  info
Ysgol Tryfan , , Bangor.  info
Ysgol Uwchradd Tywyn , , Tywyn.  info
Ysgol Y Berwyn , Y Bala, Gwynedd.  info
Ysgol y Berwyn , , Y Bala.  info
Ysgol y Gader , , Dolgellau.  info
Ysgol Y Gader , Dolgellau, Gwynedd.  info
Ysgol Y Moelwyn , Heol Wynne, Blaenau Ffestiniog Gwynedd.  info


  Independent Schools:

Aran Hall School , Rhydymain, Dolgellau.  info
Canolfan Addysg y Gogarth , Nant-y-Gamar Road, Llandudno.  info
Hillgrove School , Ffriddoedd Road, Bangor.  info
St Gerards School , Ffriddoedd Road, Bangor.  info
St Gerards School Trust , Ffriddoedd Road, Bangor Gwynedd.  info  Colleges:

Coleg Harlec , , Harlech.  info
Coleg Meirion-Dwyfor , Ffordd Tyn-y-coed, Dolgellau.  info
Coleg Menai , Ffriddoedd Road, Bangor.  info  Universities:

Bangor University , , Bangor.  info  Special Schools:

Ysgol Coedmenai , Treborth, Bangor Gwynedd.  info
Ysgol Hafod Lon , Y Ffor, Pwllheli Gwynedd.  info
Ysgol Pendalar , Ffordd Victoria, Caernarfon Gwynedd.  info