Anglesey Schools


    Primary Schools:

Anglesey Primary School , Clarence Street, Burton-on-Trent.  info
Anglesey Primary School , Anglesey Street, Birmingham.  info
Ysgol Corn Hir , null, Llangefni Ynys Mn.  info
Ysgol Ffrwd Win , Llanfaethlu, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Goronwy Owen , null, Benllech Ynys Mn.  info
Ysgol Gymraeg Morswyn , null, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Bodffordd , Bodffordd, Llangefni Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Bodorgan , null, Bodorgan Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Bryngwran , Bryngwran, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Cylch Y Garn , Llanrhuddlad, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Dwyran , Dwyran, Llanfairpwllgwyngyll Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Fali , null, Y Fali Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Garreglefn , Garreglefn, Amlwch Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Llanerchymedd , null, Llanerchymedd Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Llanfechell , Llanfechell, Amlwch Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Moelfre , null, Moelfre Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Pentraeth , null, Pentraeth Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Rhosybol , Rhosybol, Amlwch Ynys Mn.  info
Ysgol Gymuned Y Ffridd , Gwalchmai, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Aberffraw , Aberffraw, Ty Croes Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Amlwch , null, Amlwch Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Beaumaris , Maeshyfryd, Beaumaris Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Bodedern , Bodedern, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Brynsiencyn , Brynsiencyn, Llanfairpwll Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Caergeiliog , Caergeiliog, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Cemaes , null, Cemaes Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Esceifiog , null, Y Gaerwen Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Kingsland , null, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch , null, Llanbedrgoch Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Llanddeusant , Llanddeusant, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Llanddona , Llanddona, Beaumaris Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Llandegfan , Llandegfan, Porthaethwy Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Llandrygarn , Llandrygarn, Ty'n Lon P.O. Caergybi.  info
Ysgol Gynradd Llanfachraeth , Llanfachraeth, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Llangoed , Llangoed, Beaumaris Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Niwbwrch , Niwbwrch, Llanfairpwll Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Pencarnisiog , Pencarnisiog, Ty Croes Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Penysarn , null, Penysarn Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Rhosneigr , null, Rhosneigr Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen , Rhoscolyn, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Y Parc , Newry Fields, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Gynradd Y Talwrn , Talwrn, Llangefni Ynys Mn.  info
Ysgol Henblas , Llangristiolus, Bodorgan Ynys Mn.  info
Ysgol Llaingoch , South Stack Road, Holyhead Ynys Mn.  info
Ysgol Llanfairpwllgwyngyll , null, Llanfairpwll Ynys Mn.  info
Ysgol Llanfawr , null, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol Llangaffo , Llangaffo, Gaerwen Ynys Mn.  info
Ysgol Parc Y Bont , null, Llanddaniel fab Ynys Mn.  info
Ysgol Santes Fair, St Mary' s R.C. School , Longford Road, Holyhead Anglesey.  info
Ysgol Ty Mawr , Capel Coch, Llangefni Ynys Mn.  info
Ysgol Y Borth , null, Porthaethwy Ynys Mn.  info
Ysgol Y Graig , null, Llangefni Ynys Mn.  info
Ysgol Y Parch Thomas Ellis , Ffordd Treseifion, Caergybi Ynys Mn.  info
Ysgol y Tywyn , null, Caergeiliog Ynys Mn.  info


    Secondary Schools:

Ysgol David Hughes , null, Porthaethwy Ynys Mn.  info
Ysgol Gyfun Llangefni , null, Llangefni Ynys Mn.  info
Ysgol Syr Thomas Jones , Pentrefelin, Amlwch Ynys Mon.  info
Ysgol Uwchradd Bodedern , Bodedern, Bro Alaw Caergybi.  info
Ysgol Uwchradd Caergybi , null, Caergybi Ynys Mn.  info


    Independent Schools:

Treffos School , null, Llansadwrn Anglesey.  info    Special Schools:

Ysgol Y Bont , Stad Ddiwydiannol, Llangefni Ynys Mn.  info